Nie mozna ustanowić polączenia z serwerem bazy danych!